12.12.2018
ENVI_AM(2018)630562
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 3
Förslag till yttrande
Adina-Ioana Vălean
(PE627.702v01-00)
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)
(COM(2018)0521 – C8-0333/2018 – 2018/2182(DEC))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 144kWORD 48k
Rättsligt meddelande