12.12.2018
ENVI_AM(2018)630565
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 4
Проект на становище
Адина-Йоана Вълян
(PE627.701v01-00)
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
(COM(2018)0521 – C8-0336/2018 – 2018/2185(DEC))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 149kWORD 48k
Правна информация