12.12.2018
ENVI_AM(2018)630565
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 4
Udkast til udtalelse
Adina-Ioana Vălean
(PE627.701v01-00)
Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
(COM(2018)0521 – C8-0336/2018 – 2018/2185(DEC))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 148kWORD 48k
Juridisk meddelelse