12.12.2018
ENVI_AM(2018)630565
MUUDATUSETTEPANEKUD
1 - 4
Arvamuse projekt
Adina-Ioana Vălean
(PE627.701v01-00)
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)
(COM(2018)0521 – C8-0336/2018 – 2018/2185(DEC))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 145kWORD 48k
Õigusalane teave