12.12.2018
ENVI_AM(2018)630565
AMANDMANI
1 - 4
Nacrt mišljenja
Adina-Ioana Vălean
(PE627.701v01-00)
Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove
(COM(2018)0521 – C8-0336/2018 – 2018/2185(DEC))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 146kWORD 48k
Pravna napomena