12.12.2018
ENVI_AM(2018)630565
PAKEITIMAI
1 - 4
Nuomonės projektas
Adina-Ioana Vălean
(PE627.701v01-00)
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
(COM(2018)0521 – C8-0336/2018 – 2018/2185(DEC))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 145kWORD 48k
Teisinis pranešimas