12.12.2018
ENVI_AM(2018)630565
GROZĪJUMI Nr.
1 - 4
Atzinuma projekts
Adina-Ioana Vălean
(PE627.701v01-00)
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
(COM(2018)0521 – C8-0336/2018 – 2018/2185(DEC))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 150kWORD 48k
Juridisks paziņojums