12.12.2018
ENVI_AM(2018)630565
AMENDEMENTEN
1 - 4
Ontwerpadvies
Adina-Ioana Vălean
(PE627.701v01-00)
Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
(COM(2018)0521 – C8-0336/2018 – 2018/2185(DEC))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 145kWORD 48k
Juridische mededeling