12.12.2018
ENVI_AM(2018)630565
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 4
Förslag till yttrande
Adina-Ioana Vălean
(PE627.701v01-00)
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
(COM(2018)0521 – C8-0336/2018 – 2018/2185(DEC))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 145kWORD 48k
Rättsligt meddelande