19.12.2018
ENVI_AM(2018)632145
EMENDI
1137 - 1438
Abbozz ta' opinjoni
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
L-istabbiliment ta' regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)
Proposta għal regolament
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 707kWORD 244k
Avviż legali