19.12.2018
ENVI_AM(2018)632145
AMENDAMENTELE
1137 - 1438
Proiect de aviz
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Propunere de regulament
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 581kWORD 197k
Notă juridică