19.12.2018
ENVI_AM(2018)632145
PREDLOGI SPREMEMB
1137-1438
Osnutek mnenja
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Določitev pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
Predlog uredbe
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 534kWORD 238k
Pravno obvestilo