PDF 186kWORD 334k

 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

 

ENVI(2017)0130_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 30. siječnja 2017., 15:00 – 18:30

utorak 31. siječnja 2017., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q2)

30. siječnja 2017., 15:00 – 16:30

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjednice

3.              Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Nadležni odbor:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 7. veljače 2017., 12:00

4.              Razmjena gledišta s Komisijom o referentnom dokumentu o najboljim raspoloživim tehnikama za velike uređaje za loženje (LCP BREF) u okviru Direktive o emisijama
 

5.              Sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički provodi nekoliko država članica

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Nadležni odbor:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 2. veljače 2017., 12:00

30. siječnja 2017., 17:00 – 18:30

Javno saslušanje

6.              Javno saslušanje na temu „Ostvarivanje ciljeva EU-a u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030.: uloga korištenja zemljišta i šumarskih sektora”

ENVI/8/08804

* vidi zaseban nacrt programa

31. siječnja 2017., 9:00 – 10:30

Zatvoreno za javnost

7.              Sastanak koordinatora

31. siječnja 2017., 10:30 – 12:30

*** Elektroničko glasovanje ***

8.              Kontrole i aktivnosti poduzete kako bi se osigurala primjena zakona o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnom reproduktivnom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Izvjestiteljica:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Nadležni odbor:

ENVI

 

 

 

·           Usvajanje nacrta preporuke za drugo čitanje

9.              Razrješnica za 2015.: Opći proračun Europske unije - Europska komisija

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Nadležni odbor:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. prosinca 2016., 12:00

10.              Razrješnica za 2015.: Europska agencija za okoliš (EEA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Nadležni odbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. prosinca 2016., 12:00

11.              Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Nadležni odbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. prosinca 2016., 12:00

12.              Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Nadležni odbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. prosinca 2016., 12:00

13.              Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Nadležni odbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. prosinca 2016., 12:00

14.              Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Nadležni odbor:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. prosinca 2016., 12:00

15.              Biološki niskorizični pesticidi

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Suizvjestitelji:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Nadležni odbor:

ENVI

 

 

 

·           Usvajanje prijedloga rezolucije slijedom pitanja za usmeni odgovor

·           Rok za podnošenje amandmana: 13. prosinca 2016., 12:00

16.              Izmjena Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Nadležni odbor:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 9. siječnja 2017., 12:00

17.              Koordinacija određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Nadležni odbor:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 1. prosinca 2016., 12:00

18.              Mogućnosti EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Izvjestiteljica:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Nadležni odbor:

ENVI

 

 

Mišljenja:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Odluka: nema mišljenja

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 19. listopada 2016., 12:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

* * *

31. siječnja 2017., 15:00 – 15:45

19.              Zajednička sjednica odbora (članak 55. Poslovnika) AFET i ENVI koja će se održati u utorak 31. siječnja 2017.

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* vidi zaseban nacrt dnevnog reda

* * *

31. siječnja 2017., 15:45 – 18:30

20.              Razmjena gledišta s dr. Andreom Ammon, vršiteljicom dužnosti direktorice Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

21.              Razmjena gledišta s Komisijom i Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) o akrilamidima u hrani

22.              Razno

23.              Sljedeće sjednice

·           27. veljače 2017., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

·           28. veljače 2017., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

Pravna napomena