PDF 191kWORD 336k

 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

 

ENVI(2017)0130_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2017. január 30., hétfő, 15.00–18.30

2017. január 31., kedd, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q2)

2017. január 30., 15.00–16.30

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

3.              A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

A vélemény előadója:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Illetékes:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Véleménytervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. február 7., 12.00

4.              Eszmecsere a Bizottsággal a nagy tüzelőberendezések esetében használatos legjobb technológiákról szóló, kibocsátási irányelv szerinti referenciadokumentumról (LCP BREF)
 

5.              Az Unió részvétele a több tagállam által közösen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA)

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

A vélemény előadója:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Illetékes:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Véleménytervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. február 2., 12.00

2017. január 30., 17.00–18.30

Nyilvános meghallgatás

6.              Meghallgatás „Az EU 2030-ra kitűzött kibocsátáscsökkentési célkitűzésének teljesítése: a földhasználati és erdőgazdálkodási ágazat (LULUCF) szerepe” témájában

ENVI/8/08804

* lásd a külön programtervezetet

2017. január 31., 9.00–10.30

Zárt ülés

7.              Koordinátorok ülése

2017. január 31., 10.30–12.30

*** Elektronikus szavazás ***

8.              Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett ellenőrzések és tevékenységek

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Előadó:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Illetékes:

ENVI

 

 

 

·           Második olvasatra készült ajánlástervezet elfogadása

9.              2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

A vélemény előadója:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Illetékes:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. december 14., 12.00

10.              2015. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

A vélemény előadója:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Illetékes:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. december 14., 12.00

11.              2015. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

A vélemény előadója:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Illetékes:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. december 14., 12.00

12.              2015. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

A vélemény előadója:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Illetékes:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. december 14., 12.00

13.              2015. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

A vélemény előadója:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Illetékes:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. december 14., 12.00

14.              2015. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

A vélemény előadója:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Illetékes:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. december 14., 12.00

15.              Alacsony kockázatú biológiai növényvédő szerek

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Társelőadók:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Illetékes:

ENVI

 

 

 

·           Szóbeli választ igénylő kérdést követő állásfoglalási indítvány elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. december 13., 12.00

16.              A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosítása

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

A vélemény előadója:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Illetékes:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. január 9., 12.00

17.              A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása a változó piaci realitásokra tekintettel

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

A vélemény előadója:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Illetékes:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. december 1., 12.00

18.              A gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségei

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Előadó:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Illetékes:

ENVI

 

 

Vélemény:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. október 19., 12.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

* * *

2017. január 31., 15.00–15.45

19.              Az AFET és az ENVI közös bizottsági ülése (55. cikk) 2017. január 31., kedd

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* lásd a külön napirendtervezetet

* * *

2017. január 31., 15.45–18.30

20.              Eszmecsere Dr. Andrea Ammonnal, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ megbízott igazgatójával

21.              Eszmecsere a Bizottsággal és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) az élelmiszerekben található akrilamidról

22.              Egyéb kérdések

23.              Következő ülés(ek)

·           2017. február 27., 15.00–18.30 (Brüsszel)

·           2017. február 28., 9.00–12.30 (Brüsszel)

Jogi nyilatkozat