PDF 193kWORD 334k

 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

 

ENVI(2017)0130_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 30 ta' Jannar 2017, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 31 ta' Jannar 2017, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

It-30 ta' Jannar 2017, 15.00 – 16.30

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

3.              Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00

Responsabbli:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-7 ta' Frar 2017, 12.00

4.              Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni rigward id-dokument ta' referenza dwar l-Impjanti Kbar tal-Kombustjoni (LCP BREF) taħt is-Direttiva dwar l-Emissjonijiet
 

5.              Parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) imwettqa b'mod konġunt minn diversi Stati Membri

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00

Responsabbli:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-2 ta' Frar 2017, 12.00

It-30 ta' Jannar 2017, 17.00 – 18.30

Smigħ pubbliku

6.              Smigħ Pubbliku dwar "Nilħqu l-miri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-UE għall-2030: ir-rwol tas-setturi tal-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF)"

ENVI/8/08804

* ara l-abbozz ta' programm separat

Il-31 ta' Jannar 2017, 9.00 – 10.30

In camera

7.              Laqgħa tal-koordinaturi

Il-31 ta' Jannar 2017, 10.30 – 12.30

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

8.              Kontrolli u attivitajiet imwettqa biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf u ta' regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti

ENVI/8/08230

***II              2013/0140(COD)              10755/1/2016 – C8-0015/2017

                            T7-0380/2014

 

Rapporteur:

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE597.501v01-00

Responsabbli:

ENVI

 

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari

9.              Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

ENVI/8/07181

              2016/2151(DEC)              COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.297v01-00
AM – PE595.700v01-00

Responsabbli:

CONT  –

Joachim Zeller (PPE)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Diċembru 2016, 12.00

10.              Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

ENVI/8/07462

              2016/2166(DEC)              COM(2016)0475[15] – C8-0284/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.294v01-00
AM – PE595.706v01-00

Responsabbli:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Diċembru 2016, 12.00

11.              Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

ENVI/8/07468

              2016/2169(DEC)              COM(2016)0475[18] – C8-0287/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.296v01-00
AM – PE595.702v01-00

Responsabbli:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Diċembru 2016, 12.00

12.              Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

ENVI/8/07478

              2016/2174(DEC)              COM(2016)0475[23] – C8-0292/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.293v01-00
AM – PE595.704v01-00

Responsabbli:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Diċembru 2016, 12.00

13.              Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

ENVI/8/07480

              2016/2175(DEC)              COM(2016)0475[24] – C8-0293/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.295v02-00
AM – PE595.705v01-00

Responsabbli:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Diċembru 2016, 12.00

14.              Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

ENVI/8/07495

              2016/2182(DEC)              COM(2016)0475[31] – C8-0300/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE592.298v01-00
AM – PE595.703v01-00

Responsabbli:

CONT  –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Diċembru 2016, 12.00

15.              Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx

ENVI/8/06978

              2016/2903(RSP)             

 

Korapporteurs:

Herbert Dorfmann (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bart Staes (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (ENF)
Eleonora Evi (EFDD)

RE – PE592.357v01-00
QO – PE592.356v01-00
AM – PE595.672v01-00

Responsabbli:

ENVI

 

 

 

·           Adozzjoni ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bħala segwitu għal mistoqsija għal tweġiba orali

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-13 ta' Diċembru 2016, 12.00

16.              Emenda tad-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

ENVI/8/06599

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

Responsabbli:

EMPL  –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: id-9 ta' Jannar 2017, 12.00

17.              Il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu

ENVI/8/06769

***I              2016/0151(COD)              COM(2016)0287 – C8-0193/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE592.287v01-00
AM – PE595.453v03-00

Responsabbli:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)
Petra Kammerevert (S&D)

PR – PE587.655v02-00
AM – PE592.326v01-00
AM – PE592.350v01-00
AM – PE589.372v01-00
AM – PE592.349v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-1 ta' Diċembru 2016, 12.00

18.              Għażliet tal-UE biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini

ENVI/8/05895

              2016/2057(INI)             

 

Rapporteur:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR – PE587.690v01-00
AM – PE592.302v01-00
AM – PE592.300v01-00

Responsabbli:

ENVI

 

 

Opinjonijiet:

DEVE  –

Ignazio Corrao (EFDD)

AD – PE585.778v02-00
AM – PE589.201v01-00

 

INTA  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

EMPL  –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE582.446v01-00
AM – PE587.640v01-00

 

JURI  –

Pascal Durand (Verts/ALE)

AD – PE589.174v03-00
AM – PE592.063v01-00

 

PETI  –

Eleonora Evi (EFDD)

AD – PE582.217v02-00
AM – PE582.218v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: id-19 ta' Ottubru 2016, 12.00

***Għeluq tal-votazzjoni elettronika***

* * *

Il-31 ta' Jannar 2017, 15.00 – 15.45

19.              Laqgħa Konġunta tal-Kumitati (Artikolu 55) AFET u ENVI tat-Tlieta 31 ta' Jannar 2017

CJ26/8/09103

 

 

 

OJ – PE597.625v01-00

 

* ara l-abbozz ta' aġenda separat

* * *

Il-31 ta' Jannar 2017, 15.45 – 18.30

20.              Skambju ta' fehmiet ma' Dr Andrea Ammon, aġent Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

21.              Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni u mal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar l-Akrilammid fl-ikel

22.              Kwistjonijiet varji

23.              Laqgħat li jmiss

·           is-27 ta' Frar 2017, 15.00 – 18.30 (Brussell)

·           it-28 ta' Frar 2017, 9.00 – 12.30 (Brussell)

Avviż legali