PDF 529kWORD 280k

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

ENVI(2017)0309_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 9. března 2017, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

9. března 2017, 9:00–10:00

Neveřejná schůze

1.              Schůze koordinátorů

* * *

9. března 2017, 10:00–12:30

2.              Přijetí pořadu jednání

3.              Sdělení předsedsedkyně

4.              Sdělení předsedkyně týkající se doporučení koordinátorů ze dne 28. února 2017

5.              Schválení zápisů ze schůzí:

·           8. prosince 2016              PV – PE595.693v01-00

·           23.–24. ledna 2017              PV – PE597.639v01-00

*** Elektronické hlasování ***

6.              Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření

ENVI/8/06009

***I              2016/0074(COD)              COM(2016)0134 – C8-0117/2016

 

Navrhovatel:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PA – PE595.707v01-00
AM – PE599.634v01-00
AM – PE599.648v01-00

Příslušný výbor:

PECH  –

Gabriel Mato (PPE)

DT – PE584.005v03-00

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. února 2017, 12:00

7.              Účast Unie na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) realizovaném společně několika členskými státy

ENVI/8/08194

***I              2016/0325(COD)              COM(2016)0662 – C8-0421/2016

 

Navrhovatel:

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE597.388v01-00
AM – PE599.561v01-00

Příslušný výbor:

ITRE  –

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PR – PE595.480v01-00
AM – PE597.709v01-00

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. února 2017, 12:00

8.              Palmový olej a likvidace deštných pralesů

ENVI/8/06871

              2016/2222(INI)             

 

Zpravodajka:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

PR – PE593.850v01-00
AM – PE595.487v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

 

 

Stanoviska:

DEVE  –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE594.062v02-00
AM – PE597.688v01-00

 

INTA  –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE592.301v02-00
AM – PE595.650v01-00

 

AGRI  –

Florent Marcellesi (Verts/ALE)

PA – PE592.126v01-00
AM – PE593.946v01-00

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. prosince 2016, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

11:00

9.              Výměna názorů s Karmenu Vellou, komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, v rámci strukturovaného dialogu

10.              Různé

11.              Příští schůze

·           20. března 2017, 15:00–18:30 (Brusel)

·           21. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

Právní upozornění