PDF 164kWORD 258k

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

ENVI(2019)0710_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Ustanovujúca schôdza

streda 10. júla 2019 od 15.15 do 15.45 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

Otvorenie schôdze dočasným predsedníctvom

1. Voľba predsedu

S novozvoleným predsedníctvom

2. Voľba prvého podpredsedu alebo prvej podpredsedníčky

3. Voľba druhého podpredsedu alebo druhej podpredsedníčky

4. Voľba tretieho podpredsedu alebo tretej podpredsedníčky

5. Voľba štvrtého podpredsedu alebo štvrtej podpredsedníčky

6. Oznámenia predsedníctva

7. Nasledujúce schôdze

         22. – 23. júla 2019 (Brusel)

Posledná úprava: 8. júla 2019Právne oznámenie