PDF 193kWORD 266k

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 

ENVI(2019)0722_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 22 lipca 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 23 lipca 2019 r., w godz. 9.30 – 12.30 i 17.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

22 lipca 2019 r., w godz. 15.00 – 16.30

Przedstawienie programu prezydencji Rady

1. Wymiana poglądów z Jarim Leppä, fińskim ministrem rolnictwa i leśnictwa

22 lipca 2019 r., w godz. 16.30 – 17.00

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

ENVI/9/00547

 2019/2028(BUD) 

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

 

         Wystąpienie Komisji

         Rozpatrzenie projektu opinii (do potwierdzenia)

         Termin składania poprawek: 23 lipca 2019 r., godz. 15.00

22 lipca 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30

Przy drzwiach zamkniętych

5. Posiedzenie koordynatorów (do potwierdzenia)

* * *

23 lipca 2019 r., w godz. 9.30 – 11.00

6. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów z dni 18 i 22 lipca 2019 r.

Przedstawienie programu prezydencji Rady

7. Wymiana poglądów z Kristą Mikkonen, fińską minister środowiska i zmiany klimatu

23 lipca 2019 r., w godz. 11.00 – 12.30

Przedstawienie programu prezydencji Rady

8. Wymiana poglądów z Kristą Kiuru, fińską minister rodziny i usług społecznych

* * *

23 lipca 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30

9. Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności we wtorek 23 lipca 2019 r.

ENVI/9/00697

         Patrz osobny projekt porządku dziennego

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         4-5 września 2019 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2019Informacja prawna