PDF 187kWORD 267k

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

ENVI(2019)0722_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 22. júla 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 23. júla 2019 od 9.30 do 12.30 h a od 17.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

22. júla 2019 od 15.00 do 16.30 h

Predloženie programu predsedníctva Rady

1. Výmena názorov s fínskym ministrom pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Jarim Leppäm

22. júla 2019 od 16.30 do 17.00 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

ENVI/9/00547

 2019/2028(BUD) 

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         výklad Komisie

         preskúmanie návrhu stanoviska (má sa potvrdiť)

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. júl 2019, 15.00 h

22. júla 2019 od 17.00 do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

5. Schôdza koordinátorov (potvrdí sa neskôr)

* * *

23. júla 2019 od 9.30 do 11.00 h

6. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 18. júla a 22. júla 2019

Predloženie programu predsedníctva Rady

7. Výmena názorov s fínskou ministerkou pre životné prostredie a zmenu klímy Kristou Mikkonenovou

23. júla 2019 od 11.00 do 12.30 h

Predloženie programu predsedníctva Rady

8. Výmena názorov s fínskou ministerkou pre rodinu a sociálne služby Kristou Kiuruovou

* * *

23. júla 2019 od 17.00 do 18.30 h

9. Spoločná schôdza Výboru pre rozvoj a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v utorok 23. júla 2019

ENVI/9/00697

         pozri osobitný návrh programu schôdze

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         4. – 5. septembra 2019 (Brusel)

Posledná úprava: 18. júla 2019Právne oznámenie