PDF 175kWORD 271k

 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

 

ENVI(2019)0904_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 4 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Il-Ħamis 5 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

L-4 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Avviż tal-president dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi

4. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-10 ta' Lulju 2019 PV – PE639.851v01-00

5. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar l-aħħar żviluppi fir-rigward tal-CORSIA

6. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar is-sejbiet tal-Kontroll tal-Idoneità tal-aktar leġiżlazzjoni rilevanti dwar is-sustanzi kimiċi (bl-esklużjoni tar-REACH) u l-isfidi, il-lakuni u d-dgħjufijiet identifikati (COM(2019)0264)

7. Skambju ta' fehmiet mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar "Azzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali: ambizzjonijiet sinifikanti, iżda tenħtieġ ġestjoni aħjar"

L-4 ta' Settembru 2019, 14.30 – 16.00

8. Skambju ta' fehmiet Karmenu Vella (Kummissarju għall-Ambjent, l-Affarijijet Marittimi u s-Sajd)

ENVI/9/01168

         Skambju ta' fehmiet dwar żviluppi internazzjonali fil-qasam tal-bijodiversità

L-4 ta' Settembru 2019, 16.00 – 16.30

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

9. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

ENVI/9/00547

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni u tal-emendi tal-baġit

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-23 ta' Lulju 2019, 15.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

L-4 ta' Settembru 2019, 16.30 – 18.30

Bil-magħluq

10. Laqgħa tal-koordinaturi

Il-5 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30

11. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar il-Komunikazzjoni "It-tisħiħ tal-azzjoni tal-UE għall-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja" (COM(2019)0352)

12. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar it-tibdil fil-klima (żviluppi reċenti fid-dekarbonizzazzjoni u l-politiki ta' adattament)

13. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar l-Analiżi tal-Implimentazzjoni Ambjentali 2019: Ewropa li tipproteġi liċ-ċittadini tagħha u ttejjeb il-kwalità ta' ħajjithom (COM(2019)0149)

14. Kwistjonijiet varji

15. Laqgħat li jmiss

         il-25 u s-26 ta' Settembru 2019 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Awwissu 2019Avviż legali