PDF 202kWORD 348k

 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

 

ENVI(2019)0925_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 25 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Il-Ħamis 26 ta' Settembru 2019, 9.30 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

Il-25 ta' Settembru 2019, 9.00 – 11.00

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Avviżi tal-President rigward ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi tal-4 ta' Settembru u tas-16 ta' Settembru 2019

------

4. Skambju ta' fehmiet mal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar il-kontenut tal-gwida dwar in-naħal

5. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar ir- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 546/2011 fir-rigward tal-valutazzjoni tal-impatt tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq in-naħal tal-għasel (2019/2776(RPS) - D045385/06)

------

Diskussjoni konġunta

6. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanate, metalaxyl-M, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus razza 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, S-metolachlor u tebuconazole (D061354)

ENVI/9/01299

 2019/2825(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

7. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron u tritosulfuron (D062951)
 

ENVI/9/01301

 2019/2826(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

------

Diskussjoni konġunta

8. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: it-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), li jkunu jikkonsistu minnu, jew li jkunu magħmulin minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D061869-04)

ENVI/9/01325

 

Korapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: tiġdid tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom is-sojja ġenetikament modifikata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), li jkunu jikkonsistu minnu, jew li jkunu magħmulin minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D062417-04)

ENVI/9/01326

 2019/2828(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

10. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina żewġ, tlieta jew erba' mill-eventi uniċi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 u DAS-40278-9 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D062827-03)
 

ENVI/9/01327

 2019/2829(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

------

Il-25 ta' Settembru 2019, 11.00 – 12.30

Bil-magħluq

11. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Il-25 ta' Settembru 2019, 14.30 – 18.30

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

12. Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)

ENVI/9/01277

***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 – C8-0019/2018

 

Rapporteur:

 

Christophe Hansen (PPE)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

13. Ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma

ENVI/9/01278

***I 2018/0169(COD) COM(2018)0337 – C8-0220/2018

 

Rapporteur:

 

Simona Bonafè (S&D)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

14. Konferenza tan-NU tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Santiago de Chile, iċ-Ċilì (COP25)

ENVI/9/00575

 2019/2712(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)

RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni ta' mistoqsijiet għal tweġiba orali

15. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanate, metalaxyl-M, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus razza 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, S-metolachlor u tebuconazole (D061354)

ENVI/9/01299

 2019/2825(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

16. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron u tritosulfuron (D062951)
 

ENVI/9/01301

 2019/2826(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

17. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: it-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), li jkunu jikkonsistu minnu, jew li jkunu magħmulin minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D061869-04)

ENVI/9/01325

 

Korapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

18. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: tiġdid tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom is-sojja ġenetikament modifikata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), li jkunu jikkonsistu minnu, jew li jkunu magħmulin minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D062417-04)

ENVI/9/01326

 2019/2828(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

19. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina żewġ, tlieta jew erba' mill-eventi uniċi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 u DAS-40278-9 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D062827-03)
 

ENVI/9/01327

 2019/2829(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

------

20. Konferenza tan-NU tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Santiago de Chile, iċ-Ċilì (COP25)

ENVI/9/00575

 2019/2712(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)

RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

21. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar it-iteni Pjan ta' Azzjoni għall-ġlieda kontra l-kummerċ illeġitu tat-tabakk 2018-2022 (COM(2018)0846

* * *

Is-26 ta' Settembru 2019, 9.30 – 12.30

Sessjoni ta' ħidma fil-prospettiva tas-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nominati

22. Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel: sfidi tal-preżent u tal-ġejjieni

ENVI/9/01349

         (Ara l-abbozz ta' aġenda separat)

23. Kwistjonijiet varji

24. Laqgħat li jmiss

         is-6 u s-7 ta' Novembru 2019 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Settembru 2019Avviż legali