PDF 202kWORD 387k

 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 

ENVI(2019)1106_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 6 noiembrie 2019, 9.30 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Joi, 7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

6 noiembrie 2019, 9.30 - 12.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicări ale președinției privind recomandările coordonatorilor din 16 octombrie 2019

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         22-23 iulie 2019 PV – PE641.083v01-00

         23 iulie 2019 PV – PE641.229v01-00

         25-26 septembrie 2019 PV – PE641.443v02-00

5. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

ENVI/9/01588

* Calitatea apei destinate consumului uman (reformare)
* Crearea unui cadru care să faciliteze investițiile sustenabile (ECON-ENVI (CJ36))

6. COP15 la Convenția privind diversitatea biologică (CBD) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Coraportori:

 

Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 7 noiembrie 2019, 17.00

* * *

Discuție în comun

7. Obiecție în conformitate cu articolul 112: reînnoirea autorizării introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din bumbac modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

ENVI/9/01573

 2019/2856(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

8. Obiecție în conformitate cu articolul 112: reînnoirea autorizării introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1)

ENVI/9/01574

 2019/2857(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

9. Obiecție în conformitate cu articolul 112: autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9

ENVI/9/01576

 2019/2859(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

10. Obiecție în conformitate cu articolul 112: autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din evenimentele Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21
 

ENVI/9/01577

 2019/2860(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

* * *

11. Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

ENVI/9/00420

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

 

Raportoare:

 

Jutta Paulus (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

Avize:

 

ITRE –

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN –

Magdalena Adamowicz (PPE)

 

 

         Comisia și-a prezentat propunerea

         Schimb de opinii

12. Comerțul ilegal cu animale de companie în UE

ENVI/9/01221

 2019/2814(RSP) 

 

Coraportori:

 

Stanislav Polčák (PPE)
Sylwia Spurek (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)
Annika Bruna (ID)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 12 noiembrie 2019, 11.00

13. Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență pe piața unică digitală; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Coraportori:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2019, 11.00

6 noiembrie 2019, 12.00 - 12.30

14. Semnarea documentului Reînnoirea politicii de mediu a Parlamentului European în prezența lui David Maria Sassoli, Președintele Parlamentului European, și a dlui Klaus WELLE, Secretar General

* * *

6 noiembrie 2019, 14.30 - 17.00

* * * În prezența membrilor Comisiei pentru dezvoltare și ai Comisiei pentru pescuit * * *

15. Prezentarea rapoartelor speciale ale IPCC privind schimbările climatice și solul și, respectiv, oceanele și criosfera într-o climă în schimbare,

*** Votare electronică ***

16. COP15 la Convenția privind diversitatea biologică (CBD) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Coraportori:

 

Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

17. Anul european al orașelor mai verzi 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

QO – PE641.133v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

18. Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență pe piața unică digitală; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Coraportori:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

19. Comerțul ilegal cu animale de companie în UE

ENVI/9/01221

 2019/2814(RSP) 

 

Coraportori:

 

Stanislav Polčák (PPE)
Sylwia Spurek (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)
Annika Bruna (ID)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

20. Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice de la Santiago de Chile, Chile (COP25)

ENVI/9/00575

 2019/2712(RSP) 

 

Coraportori:

 

Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)

RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00
AM – PE641.381v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 3 octombrie 2019, 11.00

21. Obiecție în conformitate cu articolul 112: reînnoirea autorizării introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din bumbac modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

ENVI/9/01573

 2019/2856(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

22. Obiecție în conformitate cu articolul 112: reînnoirea autorizării introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1)

ENVI/9/01574

 2019/2857(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

23. Obiecție în conformitate cu articolul 112: autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9

ENVI/9/01576

 2019/2859(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

24. Obiecție în conformitate cu articolul 112: autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din evenimentele Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21
 

ENVI/9/01577

 2019/2860(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

*** Sfârșitul votării electronice ***

25. Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

ENVI/9/00533

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Raportoare:

 

Esther de Lange (PPE)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

Avize:

 

ITRE –

Decizie: fără aviz

 

 

IMCO –

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

 

TRAN –

Sven Schulze (PPE)

 

 

         Prezentarea propunerii Comisiei

* * *

6 noiembrie 2019, 17.00 - 18.30

Cu ușile închise

26. Reuniune a coordonatorilor

7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

27. Schimb de opinii privind CORSIA — Actualizarea Adunării Generale a OACI

28. Prezentarea responsabilităților și activităților următoarelor agenții din aria de competență a Comisiei ENVI

Agenția Europeană pentru Produse Chimice – ECHA
Agenția Europeană pentru Medicamente – EMA
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – EFSA
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – ECDC
Agenția Europeană de Mediu – AEM

• A se vedea programul separat

29. Schimb de opinii cu Comisia privind activitatea și misiunea Direcției pentru audituri și analize în materie de sănătate și alimentație din cadrul DG SANTE

30. Chestiuni diverse

31. Reuniuni următoare

         2-3 decembrie 2019 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 30 octombrie 2019Notă juridică