PDF 175kWORD 279k

 

 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 

ENVI(2020)0213_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Ekstraordinært møde

Torsdag den 13. februar 2020 kl. 9.00-9.30

Strasbourg

Mødelokale: Louise Weiss (N1.3)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         2.-3. december 2019 PV – PE644.958v01-00

*** Elektronisk afstemning ***

4. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Medordførere:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Kor.udv.:

 

ENVI

 

 

 

         Vedtagelse af forslag til beslutning

5. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ikke-godkendelse af basisstoffet propolis ekstrakt, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Ordfører:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Kor.udv.:

 

ENVI

 

 

 

         Vedtagelse af forslag til beslutning

6. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2020

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Kor.udv.:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 17. januar 2020 kl. 11.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

7. Diverse sager

8. Næste møder

         den 17. februar 2020 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 18. februar 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 6. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik