13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Докладчик по становище: Кристофер Фелнер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 710kWORD 720k
Правна информация