13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil
samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Ordfører for udtalelse: Christofer Fjellner

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 353kWORD 432k
Juridisk meddelelse