13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Arvamuse koostaja: Christofer Fjellner

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 428kWORD 435k
Õigusalane teave