13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Valmistelija: Christofer Fjellner

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 518kWORD 646k
Oikeudellinen huomautus