13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros
(COM(2016) 0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Nuomonės referentas: Christofer Fjellner

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 695kWORD 486k
Teisinis pranešimas