13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Rapporteur voor advies: Christofer Fjellner

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 357kWORD 470k
Juridische mededeling