13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Christofer Fjellner

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 711kWORD 703k
Informacja prawna