13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Raportor pentru aviz: Christofer Fjellner

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 689kWORD 722k
Notă juridică