13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Pripravljavec mnenja: Christofer Fjellner

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 681kWORD 707k
Pravno obvestilo