13.7.2016
ENVI_PA(2016)585489
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon
(COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Föredragande av yttrande: Christofer Fjellner

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 438kWORD 650k
Rättsligt meddelande