20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Navrhovatelka: Joëlle Mélin

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 641kWORD 75k
Právní upozornění