20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Valmistelija: Joëlle Mélin

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 404kWORD 74k
Oikeudellinen huomautus