20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
NACRT MIŠLJENJA
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućen Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Joëlle Mélin

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 628kWORD 75k
Pravna napomena