20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Izmeklēšanas komitejai saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Joëlle Mélin

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 660kWORD 89k
Juridisks paziņojums