20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Raportoare pentru aviz: Joëlle Mélin

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 629kWORD 82k
Notă juridică