20.9.2016
ENVI_PA(2016)587715
OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Pripravljavka mnenja: Joëlle Mélin

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 552kWORD 75k
Pravno obvestilo