7.11.2016
ENVI_PA(2016)592287
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Kultur- og Uddannelsesudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Ordfører for udtalelse: Herbert Dorfmann

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 294kWORD 76k
Juridisk meddelelse