15.11.2016
ENVI_PA(2016)592293
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година
(2016/2174(DEC))
Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 312kWORD 51k
Правна информация