15.11.2016
ENVI_PA(2016)592293
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2016/2174(DEC))
Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 156kWORD 50k
Õigusalane teave