15.11.2016
ENVI_PA(2016)592293
NACRT MIŠLJENJA
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućen Odboru za proračunski nadzor
o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015.
(2016/2174(DEC))
Izvjestitelj za mišljenje: Giovanni La Via

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 307kWORD 62k
Pravna napomena