15.11.2016
ENVI_PA(2016)592293
PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2015
(2016/2174(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 236kWORD 50k
Informacja prawna