15.11.2016
ENVI_PA(2016)592293
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2015
(2016/2174(DEC))
Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 228kWORD 50k
Notă juridică