15.11.2016
ENVI_PA(2016)592293
OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015
(2016/2174(DEC))
Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 227kWORD 55k
Pravno obvestilo