15.11.2016
ENVI_PA(2016)592293
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till budgetkontrollutskottet
om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015
(2016/2174(DEC))
Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 57kWORD 50k
Rättsligt meddelande