15.11.2016
ENVI_PA(2016)592296
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година
(2016/2169(DEC))
Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 307kWORD 53k
Правна информация