15.11.2016
ENVI_PA(2016)592296
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015
(2016/2169(DEC))
Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 155kWORD 52k
Juridisk meddelelse