15.11.2016
ENVI_PA(2016)592296
LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015
(2016/2169(DEC))
Valmistelija: Giovanni La Via

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 54kWORD 52k
Oikeudellinen huomautus